Новости КАЗГЮУ

QazGUU School атқарушы директоры Бикашева Бакытгуль Жарылкагановнадан жаңа жылдық құттықтау💫

Поздравление от исполнительного директора QazGUU School Бикашевой Бакытгуль Жарылкагановны💫
рус