Новости КАЗГЮУ

Бір сабақта екі пән - кіріктірілген сабақтар не үшін қажет?📚

Кіріктірілген сабақ – бұл сабақтың ерекше түрі, онда тақырып әр түрлі пәндер аясында қарастырылады, оқушылардың әлемді біртұтас жүйе ретінде тануын қамтамасыз ететін білімді жүйелеу мен жинақтау жүзеге асырылады. Және бір пән-интегратор болып,басқасы осы пәнді ұғына түсуге жетелейтін қосалқы пәндер болуы мүмкін.

Екінші тоқсан басынан QAZGUU SCHOOL мұғалімдері көптеген кіріктірілген сабақтар өткізіп келеді, осының арқасында оқушылардың жаңаны тануға деген қызығушылықтары арта түсті, олар пәнаралық байланысты жете түсіне бастады 🔥

_______________

Два предмета на одном уроке -для чего нужны интегрированные уроки?📚

Интегрированный урок – это особый вид урока,на котором тема, вопрос рассматриваются средствами разных дисциплин, осуществляется синтез и систематизация знаний, умений, что обеспечивает у учащихся целостного воспрития мира. При этом может быть выделена одна ведущая дисциплина-интегратор и определены вспомогательные дисциплины, способствующие углублению, расширению, уточнению ведущей дисциплины.
С начала второй четверти учителя QAZGUU SCHOOL провели множество интегрированных уроков. Благодаря им, ученики поняли взаимосвязь предметов, им стало еще интереснее познавать новое🔥
рус