Новости КАЗГЮУ

Кембридж орталығы статусын алуымыз туралы

Kazguu мектебі кембридждік емтихандарға даярлаудың ресми орталығы болып табылады. ⠀⠀⠀⠀
Кембридждік емтихан дегеніміз не?⠀⠀
⠀⠀⠀
Кембридждік емтихандар — ағылшын тілінен емтихандар тобы, Кембриджского университетінің емтихандық кеңесі бөлімшесімен өткізіледі. (UCLES) (UniversityofCambridgeLocalExaminationsSyndicate) — 1858 жылы мектептерде емтихан өткізу үшін құрылған.Кейінірек оның атқаратын қызметтері кеңейді.⠀⠀
⠀⠀⠀
Кембридж емтихандарына төмендегілер енеді:⠀⠀
⠀⠀⠀
▪️KeyEnglishTest (KET)- ағылшын тілінің базалық деңгейін тексеру емтиханы;
▪️PreliminaryEnglishTest (PET)- ағылшын тілінің орташа деңгейін тексеру емтиханы (intermediate) ;⠀⠀
▪️FirstCertificateinEnglish (FCE)- ағылшын тілінің орташадан жоғары деңгейін тексеру емтиханы;⠀⠀
▪️CertificateinAdvancedEnglish (CAE) –ең жоғарғы деңгейге арналған кембридждік сертификат;⠀⠀
▪️CertificateofProficiencyinEnglish (CPE) –ағылшын тілін еркін меңгергендігі туралы кембридждік сертификат;⠀⠀
▪️YoungLearnersEnglish (YTE) –бастауыш мектеп оқушыларына арналған кембридждік емтихан;⠀
Cambridge ESOL ⠀-BusinessEnglishCertificate (BEC)⠀қоса алғанда кәсіби ағылшын тілін меңгерудің тиімді элементтерін ұсынады.⠀
BULATS (BusinessLanguageTestingSystem)⠀⠀
⠀⠀⠀
Сертификаттың беретіні:⠀
✔️ Халықаралық мойындау, ЖОО-на түсу кезіндегі жеңілдіктер;⠀
✔️Мерзімсіз сертификат;⠀⠀
✔️Ағылшын тілін жетілдіру;⠀
✔️Білімді дұрыс бағалау;⠀
✔️ CambridgeEnglish сертификаттарын кез келген ағылшын тілі деңгейімен алуға болады;⠀⠀
✔️Жұмысқа тұру кезіндегі артықшылық;⠀
✔️Қолжетімділік.

Енді біздің оқушыларымыз да аталмыш тестті KazGUUschool қабырғасында жүріп-ақ тапсыра алады!
каз